Boekrecensies




U kunt hier het boek 'De Structuur van het Geluk' online bestellen.

DE STRUCTUUR VAN HET GELUK

Omslag:

Door de eeuwen heen hebben ontwerpers, ambachtslieden en bouwende burgers de omgeving naar hun hand gezet. En door de eeuwen heen zijn de ingrepen opvallend vergelijkbaar. Bij groeiende steden of nagelnieuwe nederzettingen, bij de bewerking van het landschap, de plek van gebouwen en zelfs de vormgeving: keer op keer wordt een handvol structuren ingezet. Elke structuur bedient zijn eigen doel. Volgens Paul Dijkman hebben de standaardoplossingen een evolutionaire grondslag: het zijn aangeboren denkpatronen. De focus van de verschillende bouwoplossingen zit ons in het bloed. In elke ontwerper schuilt de verre voorouder en ook gebruikers beschouwen hun omgeving met aangeboren wensen. Welke structuur maakt het gelukkigst? Of zit geluk in de juiste mix?

In De Structuur van het Geluk worden glashelder vijf typen oplossingen naast elkaar gezet. De toegankelijke teksten en vele illustraties leveren een effectief overzicht, kort en bondig, ideaal voor de gedachtevorming en discussies, en vooral: heerlijk voor nieuwsgierige geesten.

Fragment, over ambacht en ideologie:

Architectuur en stedenbouw zijn ambachten. Elk vak is geworteld in zijn tijd en dus onderhevig aan mode, stijl en ideologie. Maar uiteindelijk telt er maar een ding: werkt het? Geen mode of theorie kan een gemankeerd ontwerp goedpraten. Een onbalans bij kleine projecten is geen probleem, mensen kunnen stemmen met hun voeten en de omgeving kan gebreken compenseren. Bij grote gebieden moet de balans ingebouwd zijn. De burger leeft in een landschap van beslissingen, hij kan niet ontsnappen, de besturende en ontwerpende hand zijn alom. De verlangens van mensen zijn complex en tegenstrijdig. Bij de ontwikkeling van gebieden en steden kunnen ontwerpers het best meerdere ontwerpmodellen naast elkaar inzetten. Elk model, elke denkwereld heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. Door tegenstrijdige oplossingen op afgewogen, kundige wijze samen te voegen wint onze leefomgeving aan diversiteit en kracht. De contradicties van het menselijk bestaan krijgen een plek, er ontstaat ruimte voor divers gedrag en de totaliteit verwerft gevoelsmatig reliëf. Kortom: het voelt goed en leeft lekker.

Recensie Nederlandse Bibliotheekdienst:

Filosofische bespiegelingen over de architectonische structuren in een stad.
Structuur zit in alle dingen en zeker in de stedenbouw. Vaak zijn deze structuren lastig te ontrafelen en soms zijn ze overduidelijk. Paul Dijkman probeert in een zoektocht duidelijk te krijgen welke structuren het prettigst zijn voor de mens. Aan de hand van zes levenshoudingen, Strijd, Autonomie, Dialoog, God, Lot en Dood, wordt de zoektocht aangegaan. Het boek wordt vervolgens ontleed in vijf verschillende structuren om vervolgens de gemengde modellen te bespreken. Het boek bevat vele tekeningen, schema's en kleurenfoto's. Hierdoor wordt het zeer prettig leesbaar en neemt de schrijver je bij de hand bij zijn overpeinzingen. Een verrijking voor de stedenbouwkundige geest. De auteur publiceerde eerder o.a. 'Nieuwbouw en sfeer - Handboek voor architectonische sferen'.


Recensent NBD|Biblion : Gilbert van der Lee

Uitgeverij/publisher IJZER (www.uitgeverij-ijzer.nl)






NIEUWBOUW EN SFEER

Nederlandse Bibliotheek Dienst | Biblion:
      In dit boek verkent Dijkman, architect/filosoof, de samenhang tussen architectuur (gebouw en gebouwde omgeving) enerzijds en de mentaliteit, emotie en sfeer anderzijds. Sfeer is onmisbaar om een gemeenschap te vestigen. Hij legt uit hoe sfeer tot stand kan komen. Aan de hand van voorbeelden, vroeger (vanaf de Oudheid) en nu (m.n. in de VS, Engeland en Nederland) legt hij uit welke oplossingen zijn bedacht en draagt hij bouwstenen aan voor het scheppen van een sfeer waarin mensen zich thuisvoelen. Volgens hem is door de formalisering van onze bouwcultuur en de modernistische aanpak de leefomgeving verschraald. Hij pleit dan ook voor de nieuw-traditionalistische aanpak (bv. in Brandevoort) waarbij diversiteit en respect voor het verleden sleutelwoorden zijn. In kaderteksten komen o.a. aan bod: Vitruvius, de architect Krier, inbreng van bewoners.
Het boek is aantrekkelijk vormgegeven met veel kleurenfoto's. Met literatuurlijst. Door de losse journalistieke schrijfstijl niet alleen interessant voor architecten, maar voor een breed publiek.

(NBD | Biblion recensie, Drs. C.J.M. Schulte-van Wersch)

Uitgeverij/publisher IJZER (www.uitgeverij-ijzer.nl)






HET LOT, roman.

Nederlandse Bibliotheek Dienst | Biblion:
      Het romandebuut van Paul Dijkman (1954), maar het is nauwelijks te merken dat het hier om een eersteling gaat. 'Het lot' is spannend, slim geschreven, humoristisch en Dijkman brengt mooi drie verhaallijnen samen. In een ander opzicht is deze roman een buitenbeentje: een toekomstroman is zeldzaam in Nederland. De roman heeft mythische trekken. Twee vrienden (Zacharias en Melchior) proberen te ontsnappen aan een grote ramp die onder een autocratisch regime over het land komt. Ze stuiten op twee goudzoekers en komen in aanraking met de alleenheerser Ernesto Paz, zijn secretaris Verdi, en loco-burgemeester Lapproni en diens zinnelijke dochter Allessandra.
Toekomstfantasie en barokke beelden zijn vaardig samengebracht: Sybren Polet en Gabriel Garcia Marquez verbaasd samen. De combinatie van nuchtere kritische toon, seksuele fantasien en geweldsuitbarstingen wordt fraai gestilleerd. Dijkman slaagt met zijn eerste roman. Kleine druk.

(NBD | Biblion recensie, Jos Damen)

Uitgeverij/publisher IJZER (www.uitgeverij-ijzer.nl)