boeken :: published books


U kunt hier het boek 'De Kracht van Onzekerheid - leven tussen chaos en orde' online bestellen. Het boek wordt per post verstuurd.

VOORWOORD: De Kracht van Onzekerheid
Ooit was de aardbol woest en ledig. Nu krioelt er leven tot in de kleinste spleten. De evolutie wierp de mens op de planeet en daar staan we dan. Vertwijfeld kijken we naar de sterren. Wat te doen? Hoe moeten we werken, wonen, feesten, beminnen? We prakkiseren over de landspolitiek, over het gezin, het werk, vakanties, de kunsten, gezondheid, het behoud van oerwouden, het klimaat. Ons leven roept tal van vragen op en finale oplossingen zijn er niet. We zijn onzeker.

Onzekerheid is het fundament van ons bestaan. We moeten ermee leven, en dat doen we dan ook - verschillend. U gaat anders om met onzekerheid dan uw buurman, en ook uw eigen aanpak verschilt per moment. Wordt uw bestaan te chaotisch, dan grijpt de angst u bij de keel. U gaat naarstig uw leven beter organiseren, uw huishouden beveiligen en steun zoeken bij anderen. Is uw leven te ordelijk dan wordt u onrustig, baldadig. Avontuurzin welt op, lef. U breekt los, neemt risico's, trekt eropuit om nieuwe einders te ontdekken. Lef en angst sturen ons aan, ze helpen ons balanceren in het onzeker bestaan. Het is alsof er verschillende personen in ons wonen. We gaan de chaos te lijf als denker of doener, als dromer of voeler. En zo vormen we de wereld.

Tafelmanieren, wetenschappelijke experimenten, grenscontroles, hedonisme, ambtelijke instituten, ruimtevaart, godsdienst, opbergkasten, nomadisch leven, pikanterieën, ontdekkingsreizen en diefstal, het zijn uitingen van moedige en angstige levenshoudingen, net als rechtspraak en oorlog, jazz en marsmuziek, liberalisme en communisme, rationalisme en mysticisme. Onze cultuur is een mozaïek van lef en angst. Welke levensstijl past het best bij u? Hoe zeker bent u? Hoeveel onzekerheid kunt u aan?

Onzekerheid heeft geen goede naam. We houden er niet van, we gaan er moeilijk mee om, onze mentaliteit is er niet naar. We willen graag controle, proberen het bestaan overzichtelijk te houden. Zekerheid is populair omdat zekerheid rust biedt, bestendigheid, voorspelbaarheid. Maar zekerheid heeft ook schaduwkanten, het zet ons leven klem. Onzekerheid brengt onverwachte kansen, niet enkel pech maar ook geluk. Onzekerheid schept ruimte voor verandering en maakt het leven levendig.

In dit boek betreden we de chaos aan de hand van symbolische figuren. Doeners en denkers, dromers en voelers, ze gidsen ons door de catacomben van het bestaan, belichten ons streven naar controle én schenken aandacht aan de geneugten van onduidelijkheid. We ontdekken de voordelen van verwarring, voelen de spanning die onvoorspelbare situaties oproepen en beleven de zinnelijkheid van de gedachteloze overgave. Onzekerheid mag best gekoesterd worden. Ik wens u veel leesplezier.