boeken :: published books


U kunt hier het boek 'De Structuur van het Geluk' online bestellen. Het boek wordt per post verstuurd.

DE STRUCTUUR VAN HET GELUK
Hoe bekijkt de mens de mens zijn omgeving? Ten diepste is alles een kwestie van mentaliteit. Hoe gaan we om met onze omgeving, en: wat doet onze omgeving ons? In lijn met verschillende levenshoudingen zijn verschillende ontwerprichtingen te onderscheiden. Elk denkmodel heeft een andere focus, een andere systematiek, tijdshorizon en mentaliteit. Elk denkmodel levert zijn eigen kenmerkende structuur - waarin mensen moeten leven. Elk denkmodel is beperkt en 'onaf'. Daarom moeten bestuurders en ontwerpers bij de ontwikkeling van gebieden en steden verschillende denkmodellen naast elkaar inzetten: verschillend in focus, systematiek, tijdslijn en mentaliteit . Pas dan wint onze leefomgeving aan diversiteit en kracht.

Omslag:

Door de eeuwen heen hebben ontwerpers, ambachtslieden en bouwende burgers de omgeving naar hun hand gezet. En door de eeuwen heen zijn de ingrepen opvallend vergelijkbaar. Bij groeiende steden of nagelnieuwe nederzettingen, bij de bewerking van het landschap, de plek van gebouwen en zelfs de vormgeving: keer op keer wordt een handvol structuren ingezet. Elke structuur bedient zijn eigen doel. Volgens Paul Dijkman hebben de standaardoplossingen een evolutionaire grondslag: het zijn aangeboren denkpatronen. De focus van de verschillende bouwoplossingen zit ons in het bloed. In elke ontwerper schuilt de verre voorouder en ook gebruikers beschouwen hun omgeving met aangeboren wensen. Welke structuur maakt het gelukkigst? Of zit geluk in de juiste mix?

In De Structuur van het Geluk worden glashelder vijf typen oplossingen naast elkaar gezet. De toegankelijke teksten en vele illustraties leveren een effectief overzicht, kort en bondig, ideaal voor de gedachtevorming en discussies, en vooral: heerlijk voor nieuwsgierige geesten.

Fragment, over ambacht en ideologie:

Architectuur en stedenbouw zijn ambachten. Elk vak is geworteld in zijn tijd en dus onderhevig aan mode, stijl en ideologie. Maar uiteindelijk telt er maar een ding: werkt het? Geen mode of theorie kan een gemankeerd ontwerp goedpraten. Een onbalans bij kleine projecten is geen probleem, mensen kunnen stemmen met hun voeten en de omgeving kan gebreken compenseren. Bij grote gebieden moet de balans ingebouwd zijn. De burger leeft in een landschap van beslissingen, hij kan niet ontsnappen, de besturende en ontwerpende hand zijn alom. De verlangens van mensen zijn complex en tegenstrijdig. Bij de ontwikkeling van gebieden en steden kunnen ontwerpers het best meerdere ontwerpmodellen naast elkaar inzetten. Elk model, elke denkwereld heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. Door tegenstrijdige oplossingen op afgewogen, kundige wijze samen te voegen wint onze leefomgeving aan diversiteit en kracht. De contradicties van het menselijk bestaan krijgen een plek, er ontstaat ruimte voor divers gedrag en de totaliteit verwerft gevoelsmatig reliëf. Kortom: het voelt goed en leeft lekker.

Recensie Nederlandse Bibliotheekdienst:

Filosofische bespiegelingen over de architectonische structuren in een stad.
Structuur zit in alle dingen en zeker in de stedenbouw. Vaak zijn deze structuren lastig te ontrafelen en soms zijn ze overduidelijk. Paul Dijkman probeert in een zoektocht duidelijk te krijgen welke structuren het prettigst zijn voor de mens. Aan de hand van zes levenshoudingen, Strijd, Autonomie, Dialoog, God, Lot en Dood, wordt de zoektocht aangegaan. Het boek wordt vervolgens ontleed in vijf verschillende structuren om vervolgens de gemengde modellen te bespreken. Het boek bevat vele tekeningen, schema's en kleurenfoto's. Hierdoor wordt het zeer prettig leesbaar en neemt de schrijver je bij de hand bij zijn overpeinzingen. Een verrijking voor de stedenbouwkundige geest. De auteur publiceerde eerder o.a. 'Nieuwbouw en sfeer - Handboek voor architectonische sferen'.


Recensent NBD|Biblion : Gilbert van der Lee